Заклади ресторанного господарства. Класифікація "ДСТУ 4281:2004"

Количество вопросов, отвеченных на Линии Консультаций
Количество вопросов, отвеченных на Линии Консультаций

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 

Заклади ресторанного господарства

Класифікація

 

УЧРЕЖДЕНИЯ РЕСТОРАННОГО ХОЗЯЙСТВА

Классификация

 

ESTABLISHMENTS OF THE CATERING TRADE

Classification

 

ДСТУ 4281:2004

Чинний від 2004-07-01

 

ПЕРЕДМОВА

 

1   РОЗРОБЛЕНО: Українська академія зовнішньої торгівлі

РОЗРОБНИКИ: Р. Андрющенко, канд. екон. наук (керівник розробки); Л. Кондратенко, канд. екон. наук; А. Мазаракі, д-р екон. наук; М. Пересічний, д-р техн. наук; Г. П'ятницька, канд. екон. наук; Ю. Родіонов; О. Шалимінов

 

2  ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 31 березня 2004 р. № 59

 

3  УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 30389-95)

 

 

 

Зміст

1  СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ.. 4

2  НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ.. 4

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ.. 4

4 КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА.. 7

5  ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА.. 7

6 ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРНО-ФУНКЦІЙНИХ ПАРАМЕТРІВ ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА РІЗНИХ ТИПІВ І КЛАСІВ.. 8

ДОДАТОК А.. 15

ДОДАТОК Б.. 16

ДОДАТОК В.. 17

ДОДАТОК Г.. 18

 

 


1  СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на сферу ресторанного господарства (далі — РГ).

 

2  НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі стандарти:

ДСТУ 3862-99 Ресторанне господарство. Терміни та визначення

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбро­сов вредных веществ промышленными предприятиями

СанПиН № 42-123-4117-86 Санитарные правила. Условия, сроки хранения особо скоропор­тящихся продуктов

СанПиН № 42-123-5777-91 Санитарные правила для предприятия общественного питания, включая кондитерские цехи и предприятия, вырабатывающие мягкое мороженое

ДБН В.2.2-3-97 Будинки та споруди навчальних закладів

ДБН В.2.2-9-99 Громадські будинки та споруди. Основні положення.

 

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті терміни та визначення вжито у такому значенні:

 

3.1 ресторанне господарство; РГ

Вид економічної діяльності суб'єктів господарської діяльності щодо надавання послуг відносно задоволення потреб споживачів у харчуванні з організуванням дозвілля або без нього.

Примітка. Суб'єкти господарської діяльності здійснюють діяльність у ресторанному господарстві через заклади РГ (ДСТУ 3862)

 

3.2 заклад РГ

Організаційно-структурна одиниця у сфері РГ, яка здійснює виробничо-торговельну діяльність: виробляє і (або) доготовляє, продає і організує споживання продукції власного виробництва і за­купних товарів, може організувати дозвілля споживачів.

Примітка. Заклад РГ розміщується в окремій капітальній будівлі або спеціально обладнаному приміщенні іншої капі­тальної або некапітальної споруди виробничих підприємств, установ, навчальних, лікувальних, оздоровчих закладів, готелів, магазинів, закладів культури, або у вагонах залізничного, салонах авіа-, авто- та водного транспорту тощо

(ДСТУ 3862)

 

3.3 тип закладу РГ

Сукупність загальних характерних ознак виробничо-торговельної діяльності закладу РГ (ДСТУ 3862)

 

3.4 клас закладу РГ

Сукупність відмінних ознак закладу РГ певного типу, яка характеризує рівень вимог до про­дукції власного виробництва і закупних товарів, умов їх споживання, організування обслуговування та дозвілля споживачів.

Примітка. За ступенем комфорту, рівнем обслуговування і обсягом надаваних послуг ресторани і бари поділяють на три класи: люкс, вищий і перший

(ДСТУ 3862)

 

3.5  повносервісний заклад РГ

Різновид закладу РГ з обслуговуванням офіціантами та значною часткою фірмових та замов­них страв і (або) напоїв у продукції власного виробництва.

Примітка. Повносервісними можуть бути, як правило, ресторани, бари, кафе

 

3.6 заклад швидкого обслуговування РГ

Різновид закладу РГ, де застосовують метод самообслуговування і пропонують обмежений асортимент продукції, що прискорює процес обслуговування

 

3.7  майдан харчування РГ

Комплекс закладів РГ швидкого обслуговування, що мають загальну торговельну залу

 

3.8  заклад РГ-клуб

Різновид закладу РГ, на базі якого працює клуб, що об'єднує споживачів за інтересами та особливостями смаків.

Примітка. Заклади РГ — клуби: клуб любителів чаю тощо

 

3.9 загальнодоступний заклад РГ

Заклад РГ, продукцію та послуги в якому може одержати будь-який споживач

 

3.10 закритий заклад РГ

Заклад РГ, продукцію та послуги в якому може одержати певний контингент споживачів.

Примітка. Закриті заклади РГ можуть організувати харчування особистого складу збройних сил, у вищих, професійно-технічних, загальноосвітніх навчальних закладах, на промислових підприємствах тощо

 

3.11  ресторан

Заклад РГ з різноманітним асортиментом продукції власного виробництва і закупних товарів, високим рівнем обслуговування і комфорту у поєднанні з організуванням відпочинку і дозвілля споживачів.

Примітка. «Ресторан» від франц. «restorantes» — укріплювальний, відновлювальний.

За часом обслуговування ресторани поділяють на: швидкого обслуговування і звичайні; за методами обслуговуван­ня — обслуговування офіціантами і самообслуговування.

Розрізняють спеціалізовані ресторани: рибний ресторан, ресторан національної кухні тощо (ДСТУ 3862)

 

3.12  ресторан-бар

Різновид ресторану, до складу якого належить бар, торговельна зала якого суміжна з торго­вельною залою ресторану або барна стойка розміщена в торговельній залі ресторану

 

3.13  кафе

Заклад РГ із широким асортиментом страв нескладного готування, кондитерських виробів і напоїв, в якому застосовують самообслуговування або обслуговування офіціантами.

Примітка. Розрізняють спеціалізовані кафе: кафе-кондитерська, кафе-морозиво, кафе-молочне тощо (ДСТУ 3862)

 

3.14 кав'ярня

Різновид кафе з різноманітним асортиментом кави

 

3.15  кафе-бар

Різновид кафе, до складу якого входить бар, торговельна зала якого суміжна з торговельною залою кафе або барна стойка розміщена в торговельній залі кафе

 

3.16  кафе-пекарня

Різновид кафе, відмінною ознакою якого є виробництво і продаж хлібобулочних і борошняних кондитерських виробів на місці

 

3.17 чайний салон

Різновид кафе з широким асортиментом чаю, де можна продавати кондитерські, булочні та борошняні кулінарні вироби

 

3.18  кафетерій

Заклад РГ самообслуговування з асортиментом страв нескладного готування і напоїв, торго­вельна зала якого обладнана торговельно-технологічним устаткованням, призначеним для розда­вання їжі.

Примітка. У навчальних закладах, установах, промислових підприємствах, об'єктах роздрібної торгівлі тощо кафетерій організує споживання, як правило, через кафетерійну стойку

(ДСТУ 3862)

 

3.19 закусочна; шинок

Заклад РГ самообслуговування, де переважає асортимент гарячих і холодних закусок, страв нескладного готування, призначений для швидкого обслуговування споживачів.

Примітка. Розрізняють спеціалізовані закусочні: «Галушки», «Куліш», «Деруни», «Сосиски», «Млинці», «Пиріжки», «Че­буреки», «Шашлики», «Вареники», «Пельмені», «Піцерія» тощо

(ДСТУ 3862)

 

3.20 бар

Заклад РГ, в якому алкогольні, безалкогольні, змішані напої та страви до них і закупні това­ри продають через барну стойку.

Примітка. Розрізняють спеціалізовані бари: винний, пивний, молочний, вітамінний, коктейль-бар тощо (ДСТУ 3862)

 

3.21  нічний клуб

Різновид бару або ресторану, який працює переважно в нічні години, з організуванням різно­манітних видовищ і розважально-танцювальних програм із музичним супроводом.

Примітка. Розрізняють нічні клуби з послугами дозвілля: кабаре, більярд, диско тощо

 

3.22  пивна зала

Різновид бару або ресторану з широким асортиментом пива

 

3.23 їдальня

Заклад РГ для обслуговування певного контингенту споживачів із різноманітним асортимен­том продукції власного виробництва і закупних товарів, в якому страви можуть надавати у вигляді скомплектованих раціонів харчування.

Примітка. Функціює, як правило, за місцем роботи споживачів, у навчальних закладах, військових підрозділах, лікуваль­них та оздоровчих закладах, відділеннях лікарень, закладах соціальної підтримки малозабезпечених верств населення тощо. В їдальнях можуть функціювати зали оздоровчої, лікувальної та лікувально-профілактичної призначеності. В якості спеціалізованих їдалень розрізняють дієтичні їдальні

(ДСТУ 3862)

 

3.24 буфет

Заклад РГ із обмеженим асортиментом готових страв і напоїв, розміщений у спеціально об­ладнаному приміщенні, де їжу споживають, як правило, стоячи чи продають на винос (ДСТУ 3862)

 

3.25  фабрика-заготівельня

Заклад РГ, призначений для механізованого виробництва власної продукції та централізова­ного забезпечування нею інших закладів РГ та об'єктів роздрібної торгівлі

 

3.26  фабрика-кухня

Заклад РГ, призначений централізовано готувати і постачати готову до споживання їжу в різні місця

 

3.27 домова кухня

Заклад РГ, призначений виготовляти продукцію власного виробництва і продавати її домашнім господарствам.

Примітка. Приймає від споживачів замовлення на кулінарну продукцію, булочні і борошняні кондитерські вироби, організує консультації з питань готування їжі, може організувати споживання їжі на місці

 

3.28  ресторан за спеціальними замовленнями (catering)

Заклад РГ, призначений готувати і постачати готову їжу та організовувати обслуговування спо­живачів в інших місцях за спеціальними замовленнями.

Примітка. Такі заклади можуть обслуговувати банкети, фірмові прийоми, ділові зустрічі, весілля та інші свята у залах, офісах, на природі, під тентами тощо.

 

4 КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

Класифікація закладів РГ базується на комплексі вимог до:

— асортименту продукції;

— рівня обслуговування і надаваних послуг.

Заклади ресторанного господарства поділяють на такі групи:

 

4.1  Продаж їжі і напоїв, як правило, призначених для споживання на місці з показуван­ням розважальних вистав або без них

Ця група охоплює:

4.1.1  ресторан

4.1.1.1 ресторан-бар

4.1.2 кафе

4.1.2.1  кав'ярню

4.1.2.2  кафе-бар

4.1.2.3 кафе-пекарню

4.1.2.4 чайний салон

4.1.3 кафетерій

4.1.4 закусочну; шинок

 

4.2  Продаж напоїв і страв до них, як правило, призначених для споживання на місці, з показуванням розважальних вистав або без них

Ця група охоплює:

4.2.1 бар

4.2.1.1  нічний клуб

4.2.1.2 пивну залу

 

4.3 Продаж їжі і напоїв для споживачів, об'єднаних за професійними ознаками

Ця група охоплює:

4.3.1  їдальню

4.3.2 буфет

 

4.4 Постачання їжі, приготованої централізовано, для споживання в інших місцях

Ця група охоплює:

4.4.1  фабрику-заготівельню

4.4.2  фабрику-кухню

4.4.3  домову кухню

4.4.4 ресторан за спеціальними замовленнями (catering).

 

5  ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

 

5.1  Вимоги до закладів РГ визначають відповідно до таких основних характеристик:

— місце розташування закладу і стан прилеглої території;

— вид, тип та особливості будівлі;

— комфортність, зовнішній і внутрішній дизайн приміщення;

—  рівень оснащеності закладів устаткованням, меблями, посудом, столовими приборами, столовою білизною;

— процес обслуговування;

— асортимент продукції та вимоги до оформлення меню, прейскуранту і карти вин;

— освітньо-кваліфікаційний рівень персоналу;

— номенклатура додаткових послуг.

5.2 У всіх закладах РГ має бути передбачено відповідність вимогам щодо безпеки життя і здо­ров'я споживачів, згідно з [1], [2] та ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.1.005, ГОСТ 12.1.010 та ГОСТ 12.1.019.

5.3 У всіх закладах РГ має бути передбачено надання змоги інвалідам пересуватися у візках.

5.4  Відповідно до свого типу у закладах РГ   має бути передбачено наявність необхід­них виробничих, торговельних та побутових приміщень згідно з СанПиН  № 42-123-4117, СанПиН № 42-123-5777, ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.1.005, ГОСТ 12.1.019 та ГОСТ 17.2.3.02.

5.5  Відповідно до типу в закладах РГ має бути передбачено наявність необхідного устатко-вання для готування та продажу їжі згідно з Рекомендованими нормами [3].

5.6  Склад і площі приміщень закладів РГ передбачено привести у відповідність із вимогами, передбаченими ДБН В.2.2-9; ДБН В.2.2-3.

5.7 Відповідно до типу і класу закладу РГ має бути передбачено наявність достатньої кількості столового посуду, приборів та столової білизни згідно з СанПиН № 42-123-5777.

5.8 Професійно-кваліфікаційний склад працівників виробництва і обслуговувального персона­лу має забезпечувати виконання вимог згідно з Довідником [4].

5.9 Інформацію про тип і клас закладу, належність, режим його роботи треба розміщувати на фасаді приміщення.

 

6 ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРНО-ФУНКЦІЙНИХ ПАРАМЕТРІВ ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА РІЗНИХ ТИПІВ І КЛАСІВ

 

6.1  Рекомендовані відмінні вимоги до закладів РГ основних типів наведено в таблиці 1.

 

6.2  Номенклатуру додаткових послуг, що їх надають заклади РГ, подано в таблиці 2.

 

6.3 Вимоги щодо складу приміщень для споживачів у закладах РГ основних типів і класів по­дано у додатку А.

 

6.4 Вимоги щодо норми мінімальної площі на одне місце в залі у деяких закладах РГ подано в додатку Б.

 

6.5 Різновиди закладів РГ, що представлено у Міжнародному стандарті галузевої класифікації видів економічної діяльності (ISIC) ООН (код 5520) [5], подано в додатку В.        

 

 


Таблиця 1 — Рекомендовані відмінні вимоги до закладів ресторанного господарства основних типів і класів

 

 

 

 

 

 

 

 

Показники, що характеризують заклади ресторанного господарства

Тип закладу РГ

Ресторан

Бар

Кафе

Кафе­терій

Заку­сочна

їдаль­ня

Буфет

люкс

вищий

пер­ший

люкс

вищий

пер­ший

1 Місце розташування закладу і стану прилеглої території:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

самостійна будівля або будівля, яка вхо­дить до складу торговельного центру, готелю тощо, побудована чи реконст­руйована за індивідуальним проектом

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

будівля побудована чи реконструйована за повторним або типовим проектом

 

 

X

 

X

X

X

X

X

X

 

під'їздні шляхи, підходи до входу в зак­лад зручні, забезпечені довідково-інфор­маційними покажчиками, вся прилегла територія впорядкована, декоративно оформлена, озеленена, добре обладна­на, ввечері штучно освітлена1

X

X

X

X

X

 

X

 

 

 

 

крита охоронна стоянка для легкових автомобілів відвідувачів із зоною обслу­говування поряд із закладом

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

стоянка для легкових автомобілів відві­дувачів із зоною обслуговування розта­шована поряд із закладом

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

паркування легкових автомобілів відві­дувачів поряд із закладом

 

 

X

 

 

X

X

 

X

X

 

можливості для паркування автомобілів на незначній відстані від закладу

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

2 Вид, тип та особливості будівлі:

капітальна будівля

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

капітальна або некапітальна будівля

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

будівля має унікальне сучасне або ори­гінальне архітектурно-планувальне рі­шення

X

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

3 Комфортність внутрішнього і зов­нішнього дизайну приміщень:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

над входом вивіска з оригінальними де­коративними елементами оформлення, з емблемою закладу, вказівкою типу і назви закладу

X

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

центральний вхід забезпечує одночас­ний рух зустрічних потоків відвідувачів і має повітряно-тепловий захист

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показники, що характеризують заклади ресторанного господарства

Тип закладу РГ

Ресторан

Бар

Кафе

Кафе­терій

Заку­сочна

їдаль­ня

Буфет

люкс

вищий

пер­ший

люкс

вищий

пер­ший

кондиціювання повітря з автоматичним

X

X

 

X

X

 

X

 

 

 

 

підтримуванням оптимальних режимів температури та вологості1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

системи вентилювання

 

 

X

 

 

X

X

X

X

X

X

архітектурно-художнє оформлення при­міщень закладу

X

X

X

X

X

X

X

 

X

X

 

унікальний внутрішній і зовнішній дизайн приміщення

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

високо функційні торговельні та вироб­ничі приміщення

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

створення зручностей і затишку на ос­нові виділення окремих зон за допомо­гою архітектурно-конструкторських і декоративних елементів інтер'єру

X

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

створення атмосфери, сприятливої для дозвілля і відпочинку за допомогою деко­ративного озеленення, художніх компози­цій, кольорової гами, освітлювання тощо

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

наявність естрадного і (або) танцюваль­ного майданчика

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

декоративне озеленення

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

4  Оснащеність закладу устаткованням, меблями, посудом, столовими прибо­рами, білизною:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

автоматизована система керування закладом

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

сучасне технологічне устатковання

X

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

меблі з вишуканим дизайном

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

меблі підвищеної комфортності, відпо­відають інтер’єру приміщень

X

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

меблі стандартні та зручні, відповідають інтер’єру приміщень

 

 

X

 

 

X

X

X

X

X

X

високоякісні столовий посуд і прибори

X

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

столова білизна (скатерки і серветки) виготовлена на замовлення

X

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

5 Процес обслуговування:

обслуговування офіціантами2

X

X

X

X

X

X

X

 

 

X

 

самообслуговування

 

 

X

 

 

X

X

X

X

X

X

накривання столів за попереднім замов­ленням3        

X

X

X

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Показники, що характеризують заклади       ресторанного господарства

 

Тип закладу РГ

Ресторан

Бар

Кафе

 

 

Кафе­терій

Заку­сочна

їдаль­ня

Буфет

люкс

 

вищий

 

пер-

ший

люкс

 

вищий

пер-

ший

чітке дотримування стильової єдності сервування столів

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

впровадження дисконтних, передоплат-них пластикових карт, Інтернет-технології

X

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

рівень сервісу:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«відмінний»

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

«вище доброго»

 

X

 

 

X

 

X

 

 

 

 

«добрий»

 

 

X

 

 

X

X

X

X

X

X

наявність живої музики

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

7 Асортимент продукції та вимог до

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оформлення меню, прейскуранту і

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

карти вин:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

асортимент широкий, різноманітний

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

асортимент обмежений, специфічний

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

меню і карта вин або меню і прейскурант художньо оформлені1

X

X

X

X

X

 

X

 

 

 

 

меню складено:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

українською та декількома іноземними мовами

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

українською та англійською мовами1

 

X

 

 

X

 

X

 

 

 

 

українською або українською і російсь­кою мовами

 

 

X

 

 

X

X

X

X

X

X

наявність карти вин4

X

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

8 Освітньо-кваліфікаційний рівень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

персоналу:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

досконале володіння правилами і техні­кою обслуговування

X

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

знання порядку розраховування за кре­дитними картками та іноземною валютою

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

знання і дотримування правил міжнарод­ного етикету, техніки і специфіки обслуго­вування іноземних споживачів, володіння кількома іноземними мовами в обсягах, не­обхідних для виконування своїх обов'язків

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

знання особливостей технології готуван­ня, оформлювання та подавання націо­нальних, фірмових і замовних страв іно­земних кухонь

X

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

1 У тих закладах РГ типу «кафе», де використовують метод обслуговування офіціантами.

2 Обслуговувати офіціантами можна у закладах РГ типу «їдальня» для офіцерського складу збройних сил, профе­сорсько-викладацьких колективів у вищих навчальних закладах тощо.

3 У тих ресторанах першого класу і кафе, де використовують метод обслуговування офіціантами.

4 У закладах РГ, що продають і організують споживання алкогольних напоїв.

 

 


Таблиця 2 — Номенклатура додаткових послуг, які надають заклади ресторанного господарства

 

Додаткові послуги

 

Тип закладу РГ

Ресторан

Бар

Кафе

Кафетерій

Закусочна

їдальня

Буфет

Бронювання місць

X

X

X

 

 

 

 

Банкомати

X

X

 

 

 

 

 

Пункти обміну валют

X

X

 

 

 

 

 

Розраховування за кредитними картками

X

X

 

 

 

 

 

Дисконтні картки

X

X

 

 

 

 

 

Міські телефони-автомати

X

X

X

X

X

X

 

Міжміські телефони-автомати

X

X

 

 

 

 

 

Супутникове телебачення

X

X

X

 

 

 

 

Інтернет

X

X

X

 

 

 

 

Факс

X

 

 

 

 

 

 

Продаж сувенірів, преси, аудіокасет тощо

X

 

 

 

 

 

 

Продаж живих і штучних квітів

X

X

 

 

 

 

 

Комплектування і пакування сувенірів, квітів тощо

X

 

 

 

 

 

 

Виклик таксі і (або) транспортні послуги закладу (автопостачання)

X

X

 

 

 

 

 

Чищення одягу

X

X

 

 

 

 

 

Дрібне лагодження одягу                             :

X

 

 

 

 

 

 

Чищення взуття

X

X

 

 

 

 

 

Лагодження взуття

X

 

 

 

 

 

 

Камера схову

X

 

 

 

 

 

 

Сейф

X

X

 

 

 

 

 

Медичні послуги (медичний пункт)

X

X

 

 

 

X

 

Фотопослуги

X

 

 

 

 

 

 

Ігрові автомати, азартні ігри

X

X

 

 

 

 

 

Більярд, дартс, боулінг, міні-гольф тощо

X

X

X

 

 

 

 

Організування видовищ

X

X

 

 

 

 

 

Дискотека

X

X

X

 

 

 

 

Музика

X

X

X

 

X

X

X

Доглядання дітей

X

 

X

 

 

 

 

Доглядання домашніх тварин

X

 

 

 

 

"

 

Обслуговування в автомобілях

X

 

X

 

X

 

 

Організування проведення конференцій, семі­нарів тощо (конференц-зал)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаткові послуги

Тип закладу РГ

Ресторан

Бар

Кафе

Кафетерій

Закусочна

їдальня

Буфет

Організування бізнес-ланчів

X

 

X

 

 

 

 

Постачання їжі, напоїв з обслуговуванням

X

X

X

 

 

 

 

Організування бенкетів

X

 

X

 

X

X

 

Продаж продукції на винос

X

X

X

X

X

X

X

Організування відкритого майданчика для

харчування

X

 

X

 

X

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 


ДОДАТОК А

(обов'язковий)

 

Таблиця А.1 ·— Вимоги до складу приміщень для споживачів у закладах ресторанного господарства основних типів і класів

 

 

Приміщення для споживачів

Типи закладів РГ

Ресторан

Бар

Кафе

їдальня

Закусочна, кафетерій

Клас

люкс

вищий

перший

люкс

вищий

перший

Вестибюль

О

О

О

О

О

НО

но *

О

НО

Гардероб

О

О

но

О

но

но

но *

но

но

Облаштоване місце для зберігання верхнього одягу

О

О

О

О

О

О

Зала

О

О

О

О

О

О

О

О

О

Банкетна зала

О

но

но

но

но

Чоловіча туалетна кімната з примі­щенням для миття рук

О

О

О

О

О

но

но*

О

но

Жіноча туалетна кімната з примі­щенням для миття рук

О

О

О

О

о

но

но*

О

но

Туалетна кімната з приміщенням для миття рук

 —

О

О

О

Примітка:

О    - наявність приміщення — обов'язкова;

НО - наявність приміщення — не обов'язкова;

—   - згідно з нормами наявність приміщення не передбачена у закладі РГ даного типу і класу, але не заборонена;

*     - у закладах РГ типу «кафе», де застосовано метод обслуговування офіціантами, наявність приміщення обов'язкова.

 

У закладах РГ інших типів незалежно від місткості наявність туалетів обов'язкова.

У закладах РГ, місткістю до 50 місць, можлива наявність в одному приміщенні чоловічого і жіночого туалетів. У разі дотримання санітарно-гігієнічних норм дозволено користуватися туале­том персоналові і споживачам.

 


ДОДАТОК Б

(обов'язковий)

 

Таблиця Б.1 — Вимоги щодо норми мінімальної площі на одне місце в залі у деяких закладах ресторанного господарства при навчальних закладах

Тип закладу РГ

Площа на одне місце не менше, м2

1 їдальні загальноосвітніх навчальних закладів

2 їдальні професійних навчальних закладів

3 їдальні вищих навчальних закладів

4 Спеціалізовані заклади швидкого обслуговування, буфети

1,0

1,3

1,6

1,2

 

 


ДОДАТОК В

(довідковий)

 

Подані нижче різновиди закладів РГ представлено у Міжнародному стандарті галузевої кла­сифікації видів економічної діяльності (ISIC) ООН [5] (код 5520) і окремо не визначено вище:

В.1  ресторан на замовлення (carry-outrestaurants)

Різновид ресторану, що в якості основної послуги пропонує продаж виробленої ним продукції на винос.

Примітка. У ресторанах на замовлення передбачено постачання їжі в інші місця

В.2  ресторан-їдальня (commissaryrestaurants)

Різновид ресторану, що організує харчування працівників в організаціях

В.3  вагон-ресторан

Різновид ресторану, що організує харчування споживачів послуг залізничних компаній та інших організацій пасажирського транспорту

В.4 пивні садки (brasseries; beer gardens)

Різновид бару, що продає і організує споживання різноманітного асортименту пива і має озе­ленену торговельну залу

В.5 пивна (pub)

Різновид бару, що продає і організує споживання алкогольних або безалкогольних напоїв.

Примітка. Як правило, основним напоєм у пивній є пиво

В.6 пивоварний бар (brewpub)

Різновид бару, у якому варять, продають і організують споживання пива на місці

В.7 бар-закусочна (snackbar)

Різновид бару із спеціалізацією за асортиментом на закусках та сендвічах (закритих бутербродах)

В.8 бар (ресторан) напоїв за спеціальними замовленнями (bartending)

Різновид бару (ресторану) за спеціальними замовленнями, в обслуговуванні якого задіяні бармени, що організують споживання напоїв

В.9 бістро (bistrot; eatingplaces)

Різновид закладу РГ швидкого обслуговування, що продає і організує споживання їжі і (або) напоїв

В.10 таверна

Різновид кафе з асортиментом страв інших країн, відмінною ознакою якого є широкий асор­тимент алкогольних напоїв.

 


ДОДАТОК Г

(довідковий)

 

БІБЛІОГРАФІЯ

1  Постанова Кабінету Міністрів України від 08.02.95 р. №108 «Порядок заняття торговельною діяльністю і правила торговельного обслуговування населення».

2  Наказ МЗЕЗторгу України від 24.07.2002 р. № 219 «Про затвердження Правил роботи зак­ладів (підприємств) громадського харчування».

3 Наказ Мінекономіки від 03.01.2003 р. № 2 «Рекомендовані норми технічного оснащення зак­ладів громадського харчування».

4  Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65. Торгівля та гро­мадське харчування. К., 1999, — 162 с.

5  ISIC Rev.З code 5520 Restaurants, bars and canteens (Міжнародний стандарт галузевої кла­сифікації видів економічної діяльності (ISIC) ООН.

 

Ключові слова: ресторанне господарство, класифікація, заклад ресторанного господарства, ресторан, бар, кафе, їдальня, закусочна, кафетерій, буфет.