Комерціалізація державної торгівлі і громадського харчування

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про комерціалізацію державної торгівлі і громадського харчування

З метою реалізації Основних напрямів економічної політики України в умовах незалежності, розвитку конкуренції у сфері торгівлі та громадського харчування постановляю:

1. Запропонувати органам, уповноваженим здійснювати управління відповідним державним майном:

- створити в установленому порядку підприємства роздрібної торгівлі та громадського харчування (юридичні особи) на базі магазинів, кафе, їдалень та інших структурних підрозділів державних підприємств і організацій цієї сфери. Виконавчим комітетам місцевих Рад народних депутатів провести у тижневий строк після подання відповідних документів реєстрацію зазначених підприємств;

- у міру завершення комерціалізації ліквідовувати в установленому порядку торги, трести, об'єднання, фірми й інші аналогічні їм організації і підприємства державної торгівлі та громадського харчування. Для обслуговування сфери торгівлі та громадського харчування на договірних засадах створюються, у разі необхідності, відповідні комерційні структури.

Рішення з цих питань щодо підприємств і організацій торгівлі та громадського харчування, які перебувають у загальнодержавній власності, приймаються відповідними органами за погодженням з виконавчими комітетами місцевих Рад народних депутатів.

2. Новоствореним підприємствам торгівлі та громадського харчування передаються основні фонди та інше майно структурних підрозділів державних підприємств і організацій, на базі яких вони створюються. Ці підприємства також мають право на одержання частки залишків фондів виробничого та соціального розвитку державних підприємств і організацій, з яких вони виділяються.

Розподіл обігових коштів і заборгованості, наділення обіговими коштами новостворених підприємств торгівлі та громадського харчування провадиться відповідно до сум, що використовуються кожним структурним підрозділом, а в неподіленій частині - пропорційно розміру середньорічних залишків їх товарно-матеріальних цінностей.

3. Скасувати розподіл товарів за фондами, крім лімітованих груп товарів. Забезпечити додержання підприємствами-постачальниками та споживачами договірних зобов'язань на 1992 рік.

Зберегти мережу підприємств і порядок забезпечення товарами дитячих, лікувальних, інших закритих закладів і спецспоживачів на території України, а також окремих категорій громадян відповідно до пільг, передбачених чинним законодавством.

4. Звільнити Міністерство торгівлі України від виконання функцій господарського управління підприємствами й організаціями державної торгівлі та громадського харчування, включаючи планування, облік і фінансування.

5. Рекомендувати Раді Міністрів Кримської АРСР, виконавчим комітетам місцевих Рад народних депутатів:

- визначати для підприємств роздрібної торгівлі та громадського харчування обов'язковий асортимент і обсяги товарів, продаж яких провадиться за регульованими цінами;

- забезпечити режим найбільшого сприяння підприємствам, що здійснюють торговельно-закупівельну діяльність, зокрема надання їм приміщень і складів на засадах оренди.

6. Кабінету Міністрів України розробити і надіслати Раді Міністрів Кримської АРСР, виконавчим комітетам обласних, Київської та Севастопольської міських Рад народних депутатів нормативно-методичні матеріали щодо проведення комерціалізації державної роздрібної торгівлі та громадського харчування.

7. Указ набуває чинності з дня його підписання.

 

 

Президент України

Л. КРАВЧУК

м. Київ
 31 січня 1992 року
N 70