"Молоко коров'яче незбиране. Вимоги при закупівлі" ДСТУ 3662-97

Про затвердження інструкцій та форм первинного обліку з урахуванням вимог ДСТУ 3662-97 "Молоко коров'яче незбиране. Вимоги при закупівлі"

Наказ Міністерства аграрної політики України 
від 1 липня 2002 року N 176

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
2 вересня 2002 р. за N 722/7010

Відповідно до пункту 2.5 Інструкції про порядок виготовлення, зберігання, застосування єдиної первинної транспортної документації для перевезення вантажів автомобільним транспортом та обліку транспортної роботи, затвердженої наказом Міністерства статистики та Міністерства транспорту України від 07.08.96 N 228/253, зареєстрованої в Мін'юсті 28.08.96 за N 483/1508, та на виконання доручень Кабінету Міністрів України від 28.01.2000 N інд. 22, 27.12.2001 N 19002/11 НАКАЗУЮ:

1. Затвердити і ввести в дію:

1.1. Форму N 1-ТН (МС) спеціалізованої товарної накладної на перевезення молочної сировини та Інструкцію щодо її заповнення (додаються).

1.2. Форму N 3-ПК (МС) приймальної квитанції на закупівлю молочної сировини та Інструкцію щодо її заповнення (додаються).

1.3. Форми первинної облікової документації, що додаються:

акт про розходження кількісних або якісних показників молока між даними господарства і молокопереробного підприємства;

відомість про закупівлю молока від сільськогосподарського підприємства;

розрахункову книжку на молочну сировину, що закуплена у господарстві населення;

приймально-розрахункову відомість про видачу грошей за закуплене молоко від населення;

приймально-розрахункову відомість про видачу грошей за закуплене молоко від населення (при умовах неможливості визначення якісних показників молока);

реєстр про закупівлю молока у господарствах населення.

2. Департаменту ринків продукції тваринництва з Головною державною племінною інспекцією (Пищолка В. А.), Національній асоціації молочників України "Укрмолпром" (Бондаренко В. М. - за згодою) подати наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Департаменту ринків продукції тваринництва з Головною державною племінною інспекцією, Державному департаменту продовольства (Жихарєв Ю. В.), Національній асоціації молочників України "Укрмолпром", Національній асоціації акціонерних товариств з виробництва молочних консервів "Укрконсервмолоко" (Радченко О. О.) довести наказ до відома Міністерства агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим, головних управлінь сільського господарства і продовольства обласних державних адміністрацій, Управління сільського господарства і продовольства Севастопольської міської держадміністрації, молокопереробних підприємств.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Державного секретаря Мельника Ю. Ф.

 

Міністр 

С. Рижук 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Заступник Голови Державного 
комітету статистики України  

 
Ю. Остапчук 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказом Міністерства аграрної політики України 
від 1 липня 2002 р. N 176

Зареєстровано 
в Міністерстві юстиції України
2 вересня 2002 р. за N 722/7010 

 

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок заповнення, застосування спеціалізованої форми товарної накладної на перевезення молочної сировини

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до чинного законодавства України та з урахуванням положень, викладених в Інструкції про порядок виготовлення, зберігання, застосування єдиної первинної транспортної документації для перевезення вантажів автомобільним транспортом та обліку транспортної роботи, затвердженої наказом Мінстату України і Мінтрансу України від 07.08.96 р. N 228/253 та зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 28 серпня 1996 р. за N 483/1508.

Ця Інструкція встановлює порядок заповнення та застосування спеціалізованої форми товарної накладної, яка є невід'ємною частиною товарно-транспортної накладної, за типовою формою N 1-ТН.

Товарна накладна за формою N 1-ТН (МС) (далі - накладна) - це єдиний первинний документ, який є підставою для списання молочної сировини господарством або молокоприймальним пунктом, що здійснили відпуск цієї сировини, а також оприходування її молокоприймальним пунктом або молокопереробним підприємством-одержувачем, для оперативного і бухгалтерського обліку товарно-матеріальних цінностей у межах України.

Указана накладна оформлюється на кожну відвантажену партію сировини і для кожного вантажоодержувача окремо.

1.2. Виконання положень Інструкції обов'язкове для всіх суб'єктів підприємницької діяльності, установ, організацій - юридичних та фізичних осіб, незалежно від форм власності, які здійснюють перевезення молочної сировини власним або залученим (орендованим) автомобільним транспортом.

1.3. Перевезення молочної сировини автомобільним транспортом здійснюється тільки за наявності оформленої належним чином накладної.

1.4. Нумерація примірників накладної здійснюється платником.

Документальне забезпечення записів у накладній проводиться відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 року N 88 "Про затвердження Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку" (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 червня 1995 р. за N 168/704).

У разі відсутності комп'ютерних систем дозволяється друкувати накладну, здійснювати нумерацію та вносити до неї записи за допомогою друкувальних пристроїв.

1.5. Терміни, що використовуються у цій Інструкції, уживаються в такому значенні:

замовник (платник) - юридична або фізична особа, за замовленням якої здійснюється перевезення молочної сировини;

вантажовідправник - юридична або фізична особа, яка готує молочну сировину до перевезення автомобільним транспортом;

вантажоодержувач - юридична або фізична особа, яка здійснює прийняття молочної сировини, доставленої автомобільним транспортом;

відповідальна особа - працівник, що відповідно до своїх обов'язків виконує оформлення первинної транспортної документації згідно з вимогами цієї Інструкції (диспетчер, бухгалтер), або інший працівник, якому доручається ця робота за наказом підприємства або письмовим розпорядженням керівника.

2. ЗАПОВНЕННЯ ФОРМ ПЕРВИННОЇ ТРАНСПОРТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

2.1. Спеціалізована товарна накладна на перевезення молочної сировини складається з чотирьох частин і оформлюється на кожну партію вантажу в такій послідовності:

Частина 1. Заголовок

У цій частині описуються суб'єкти, які беруть участь у переміщенні молочної сировини

Назва рядка 

Зміст інформації по кожному рядку 

Назва підприємства 

найменування підприємства, яким виписана товарна накладна N 1-ТН (МС) 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

ідентифікаційний код підприємства за ЄДРПОУ 

Товарна накладна серія, N 

серія (три символи) та номер (вісім цифр) накладної 

Дата 

дата виписки накладної у форматі: ДД - день, ММ - місяць, РРРР - рік 

Автопідприємство 

назва підприємства - власника автотранспорту 

Замовник (платник), код 

назва, адреса, ідентифікаційний код підприємства, за замовленням якого виконується перевезення молочної сировини 

Вантажовідправник, код 

назва, адреса, ідентифікаційний код господарства, молокоприймального пункту, з якого здійснюється перевезення молочної сировини 

Вантажоодержувач, код 

назва, адреса, ідентифікаційний код підприємства, яке приймає молочну сировину, вказану в товарній накладній 

Переадресування 

назва, адреса, ідентифікаційний код підприємства, яке фактично прийняло молочну сировину, вказану в товарній накладній, після зміни маршруту 

Причіп 

вказується державний реєстраційний номерний знак 

 

У залежності від власника автотранспортних засобів перевезення молочної сировини може здійснюватися автотранспортом:

господарств, підприємств, які відвантажують молочну сировину, вантажовідправника;

молокопереробних підприємств вантажоодержувача;

автотранспортних підприємств за замовленням.

Частина 2. Відомості про вантаж

Назва, номер графи 

Зміст запису в графі 

Найменування молочної сировини, гр. 1 
Відправлено 

назва сировини (молоко, вершки), яка перевозиться з господарства, молокоприймального пункту 

Маса, кг, гр. 2, 3 

при перевезенні молока вказується його кількість натуральної жирності (гр. 2) та в перерахунку на базисну жирність (гр. 3) 

Вміст жиру, вміст білка, кислотність, температура, гр. 4 - 7, ступінь чистоти, гр. 9, густина, гр. 11 

фактичний вміст жиру, білка, кислотність, температура, ступінь чистоти, густина молока вказуються за даними лабораторії вантажовідправника 

Прийнято, гр. 1 

найменування молочної сировини, яка прийнята молокоприймальним пунктом, молокопереробним підприємством 

Маса з натуральним вмістом жиру, в перерахунку на базисну жирність - гр. 2, 3, вміст жиру, вміст білка, кислотність, температура, ступінь чистоти, густина, термостійкість - гр. 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13 

ці показники визначаються при прийманні молока на молокоприймальних пунктах, молокопереробних підприємствах згідно з вимогами ДСТУ 3662-97 "Молоко коров'яче незбиране. Вимоги при закупівлі" 

Показники гр. 8, 10, 12, 14 

періодичність визначення цих показників установлюється з урахуванням вимог ДСТУ 3662-97 

 

Частина 3. Відомості про відповідальних осіб, реквізити та підписи осіб, які приймають участь у процесі перевезення молочної сировини

У лівій частині накладної вказується посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис відповідальних осіб:

особи, яка дозволяє відпуск молочної сировини з господарства або молокоприймального пункту;

особи, яка зробила аналіз;

вантажовідправника, який здав молочну сировину;

вантажоодержувача, який отримав молочну сировину на підставі довіреності (серія, N, дата видачі), яка видана платником із зазначенням найменування підприємства.

Ці дані завіряються печаткою юридичної особи - вантажовідправника.

У правій частині накладної вказується посада, прізвище, ім'я, по батькові та підпис відповідальних осіб:

особи, яка здала молочну сировину на молокоприймальний пункт або молокопереробне підприємство;

особи, яка прийняла молочну сировину із зазначенням назви молочного заводу;

особи, яка зробила аналіз на цьому заводі по графах, указаних у частині другій.

Ці дані завіряються печаткою молокоприймального пункту або підприємства, яким прийнята молочна сировина.

Частина 4. Вантажно-розвантажувальні роботи

У цій частині проставляється:

час прибуття автотранспорту до вантажовідправника для перевезення молочної сировини за графіком та фактичний;

час прибуття вантажоодержувача до замовника (молокоприймальний пункт або молокопереробне підприємство) за графіком, фактичний та час приймання;

виконавець миття тари - замовник (платник) чи вантажовідправник.

3. ВІДПОВІДАЛЬНІ ЗА ПОВНОТУ ЗАПОВНЕННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ПЕРВИННОЇ ТРАНСПОРТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Особи, які здійснюють оформлення первинної транспортної документації, відповідальні за достовірність вказаних у цих документах даних.

 

Заступник начальника Департаменту 
ринків продукції тваринництва 
з Головною державною племінною 
інспекцією Міністерства аграрної 
політики України 

 
 
 
 
В. А. Пищолка 

 

 

 
 
_________________________
               (назва підприємства) 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

  

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Мінагрополітики України
від 1 липня 2002 р. N 176

Форма N 1-ТН (МС) 

 

Спеціалізована товарна накладна

на перевезення молочної сировини серія 

___ N ___ "__ " ______ 200 _ р. 

до товарно-транспортної накладної за формою N 1-ТН серія 

___ N ___ "__ " ______ 200 _ р. 

 

Автомобіль _____________ до подорожнього листа N __ від "__" _______ 200_ р.
                    (марка, держ. номер) 

Автопідприємство  

____________
(назва)  

водій  

____________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Код  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Замовник (платник)  

______________________________________________
(назва, адреса) 

Код  

Вантажовідправник

______________________________________________
(назва, адреса) 

Код  

Вантажоодержувач

______________________________________________
(назва, адреса) 

Код  

Переадресування 

______________________________________________
(назва і адреса нового вантажоодержувача, 
підпис відповідальної особи) 

Код  

Причіп  

______________________________________________
(держ. реєстраційний номерний знак) 

  

  

 

Відомості про вантаж

Наймену-
вання молочної сировини  

Маса, кг 

Вміст жиру, % 

Вміст білка, % 

Кислот-
ність, 
°Т 

Темпе-
ратура, 
°C 

Сухі речо-
вини, 

Ступінь чистоти 

Загальне бакте-
ріальне обсіме-
ніння, тис./см 3 

Густина, °А 

Кількість сомат. клітин, тис./см 3 

Термо-
стійкість 

Ґатунок 

натур. жирності 

базисної жирності 

1  

10 

11 

12 

13 

14 

Відправлено  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Прийнято  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Якісні показники молока оцінюються згідно з вимогами ДСТУ 3662-97.

Відпуск молочної сировини дозволив  

__________________
(посада, П. І. Б., підпис)  

Молочну сировину здав  

________________
(посада, П. І. Б., підпис)  

Аналіз зробив  

__________________
(посада, П. І. Б., підпис)  

Молочну сировину прийняв  

___________________
(назва заводу, посада, 
П. І. Б., підпис)  

Молочну сировину здав  

__________________
(посада, П. І. Б., підпис)  

Аналіз зробив  

__________________
(посада, П. І. Б., підпис)  

Матеріальні цінності отримав  

__________________
(посада, П. І. Б., підпис)  

  

  

за довіреністю ____ N ___ від "__" _________ 200_ р. 
                                 (серія)  

М. П. 

виданою платником ___________________
                                               (найменування підприємства) 

  

М. П. 

  

 

Вантажно-розвантажувальні роботи

Прибуття до вантажовідправника, год. хв. 

Прибуття до замовника (платника), 
год. хв. 

Миття тари (кількість, найменування) засобами 

за графіком 

фактично 

за графіком 

фактично 

термін приймання 

замовника (платника) 

вантажовідправника 

початок 

закінчення 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

1 прим. - вантажовідправнику

2 прим. - вантажоодержувачу

3 і 4 прим. - автопідприємству.