Раскрыть меню
Загрузка меню

ДСТУ 4281:2004 Заклади ресторанного господарства. Класифікація

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 

Заклади ресторанного господарства

Класифікація

 

УЧРЕЖДЕНИЯ РЕСТОРАННОГО ХОЗЯЙСТВА

Классификация

 

ESTABLISHMENTS OF THE CATERING TRADE

Classification

 

ДСТУ 4281:2004

Чинний від 2004-07-01

 

ПЕРЕДМОВА

 

1   РОЗРОБЛЕНО: Українська академія зовнішньої торгівлі

РОЗРОБНИКИ: Р. Андрющенко, канд. екон. наук (керівник розробки); Л. Кондратенко, канд. екон. наук; А. Мазаракі, д-р екон. наук; М. Пересічний, д-р техн. наук; Г. П'ятницька, канд. екон. наук; Ю. Родіонов; О. Шалимінов

 

2  ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 31 березня 2004 р. № 59

 

3  УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 30389-95)

 

 

 

Зміст

1  СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ.. 4

2  НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ.. 4

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ.. 4

4 КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА.. 7

5  ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА.. 7

6 ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРНО-ФУНКЦІЙНИХ ПАРАМЕТРІВ ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА РІЗНИХ ТИПІВ І КЛАСІВ.. 8

ДОДАТОК А.. 15

ДОДАТОК Б.. 16

ДОДАТОК В.. 17

ДОДАТОК Г.. 18

 

 


1  СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на сферу ресторанного господарства (далі — РГ).

 

2  НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі стандарти:

ДСТУ 3862-99 Ресторанне господарство. Терміни та визначення

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбро­сов вредных веществ промышленными предприятиями

СанПиН № 42-123-4117-86 Санитарные правила. Условия, сроки хранения особо скоропор­тящихся продуктов

СанПиН № 42-123-5777-91 Санитарные правила для предприятия общественного питания, включая кондитерские цехи и предприятия, вырабатывающие мягкое мороженое

ДБН В.2.2-3-97 Будинки та споруди навчальних закладів

ДБН В.2.2-9-99 Громадські будинки та споруди. Основні положення.

 

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті терміни та визначення вжито у такому значенні:

 

3.1 ресторанне господарство; РГ

Вид економічної діяльності суб'єктів господарської діяльності щодо надавання послуг відносно задоволення потреб споживачів у харчуванні з організуванням дозвілля або без нього.

Примітка. Суб'єкти господарської діяльності здійснюють діяльність у ресторанному господарстві через заклади РГ (ДСТУ 3862)

 

3.2 заклад РГ

Організаційно-структурна одиниця у сфері РГ, яка здійснює виробничо-торговельну діяльність: виробляє і (або) доготовляє, продає і організує споживання продукції власного виробництва і за­купних товарів, може організувати дозвілля споживачів.

Примітка. Заклад РГ розміщується в окремій капітальній будівлі або спеціально обладнаному приміщенні іншої капі­тальної або некапітальної споруди виробничих підприємств, установ, навчальних, лікувальних, оздоровчих закладів, готелів, магазинів, закладів культури, або у вагонах залізничного, салонах авіа-, авто- та водного транспорту тощо

(ДСТУ 3862)

 

3.3 тип закладу РГ

Сукупність загальних характерних ознак виробничо-торговельної діяльності закладу РГ (ДСТУ 3862)

 

3.4 клас закладу РГ

Сукупність відмінних ознак закладу РГ певного типу, яка характеризує рівень вимог до про­дукції власного виробництва і закупних товарів, умов їх споживання, організування обслуговування та дозвілля споживачів.

Примітка. За ступенем комфорту, рівнем обслуговування і обсягом надаваних послуг ресторани і бари поділяють на три класи: люкс, вищий і перший

(ДСТУ 3862)

 

3.5  повносервісний заклад РГ

Різновид закладу РГ з обслуговуванням офіціантами та значною часткою фірмових та замов­них страв і (або) напоїв у продукції власного виробництва.

Примітка. Повносервісними можуть бути, як правило, ресторани, бари, кафе

 

3.6 заклад швидкого обслуговування РГ

Різновид закладу РГ, де застосовують метод самообслуговування і пропонують обмежений асортимент продукції, що прискорює процес обслуговування

 

3.7  майдан харчування РГ

Комплекс закладів РГ швидкого обслуговування, що мають загальну торговельну залу

 

3.8  заклад РГ-клуб

Різновид закладу РГ, на базі якого працює клуб, що об'єднує споживачів за інтересами та особливостями смаків.

Примітка. Заклади РГ — клуби: клуб любителів чаю тощо

 

3.9 загальнодоступний заклад РГ

Заклад РГ, продукцію та послуги в якому може одержати будь-який споживач

 

3.10 закритий заклад РГ

Заклад РГ, продукцію та послуги в якому може одержати певний контингент споживачів.

Примітка. Закриті заклади РГ можуть організувати харчування особистого складу збройних сил, у вищих, професійно-технічних, загальноосвітніх навчальних закладах, на промислових підприємствах тощо

 

3.11  ресторан

Заклад РГ з різноманітним асортиментом продукції власного виробництва і закупних товарів, високим рівнем обслуговування і комфорту у поєднанні з організуванням відпочинку і дозвілля споживачів.

Примітка. «Ресторан» від франц. «restorantes» — укріплювальний, відновлювальний.

За часом обслуговування ресторани поділяють на: швидкого обслуговування і звичайні; за методами обслуговуван­ня — обслуговування офіціантами і самообслуговування.

Розрізняють спеціалізовані ресторани: рибний ресторан, ресторан національної кухні тощо (ДСТУ 3862)

 

3.12  ресторан-бар

Різновид ресторану, до складу якого належить бар, торговельна зала якого суміжна з торго­вельною залою ресторану або барна стойка розміщена в торговельній залі ресторану

 

3.13  кафе

Заклад РГ із широким асортиментом страв нескладного готування, кондитерських виробів і напоїв, в якому застосовують самообслуговування або обслуговування офіціантами.

Примітка. Розрізняють спеціалізовані кафе: кафе-кондитерська, кафе-морозиво, кафе-молочне тощо (ДСТУ 3862)

 

3.14 кав'ярня

Різновид кафе з різноманітним асортиментом кави

 

3.15  кафе-бар

Різновид кафе, до складу якого входить бар, торговельна зала якого суміжна з торговельною залою кафе або барна стойка розміщена в торговельній залі кафе

 

3.16  кафе-пекарня

Різновид кафе, відмінною ознакою якого є виробництво і продаж хлібобулочних і борошняних кондитерських виробів на місці

 

3.17 чайний салон

Різновид кафе з широким асортиментом чаю, де можна продавати кондитерські, булочні та борошняні кулінарні вироби

 

3.18  кафетерій

Заклад РГ самообслуговування з асортиментом страв нескладного готування і напоїв, торго­вельна зала якого обладнана торговельно-технологічним устаткованням, призначеним для розда­вання їжі.

Примітка. У навчальних закладах, установах, промислових підприємствах, об'єктах роздрібної торгівлі тощо кафетерій організує споживання, як правило, через кафетерійну стойку

(ДСТУ 3862)

 

3.19 закусочна; шинок

Заклад РГ самообслуговування, де переважає асортимент гарячих і холодних закусок, страв нескладного готування, призначений для швидкого обслуговування споживачів.

Примітка. Розрізняють спеціалізовані закусочні: «Галушки», «Куліш», «Деруни», «Сосиски», «Млинці», «Пиріжки», «Че­буреки», «Шашлики», «Вареники», «Пельмені», «Піцерія» тощо

(ДСТУ 3862)

 

3.20 бар

Заклад РГ, в якому алкогольні, безалкогольні, змішані напої та страви до них і закупні това­ри продають через барну стойку.

Примітка. Розрізняють спеціалізовані бари: винний, пивний, молочний, вітамінний, коктейль-бар тощо (ДСТУ 3862)

 

3.21  нічний клуб

Різновид бару або ресторану, який працює переважно в нічні години, з організуванням різно­манітних видовищ і розважально-танцювальних програм із музичним супроводом.

Примітка. Розрізняють нічні клуби з послугами дозвілля: кабаре, більярд, диско тощо

 

3.22  пивна зала

Різновид бару або ресторану з широким асортиментом пива

 

3.23 їдальня

Заклад РГ для обслуговування певного контингенту споживачів із різноманітним асортимен­том продукції власного виробництва і закупних товарів, в якому страви можуть надавати у вигляді скомплектованих раціонів харчування.

Примітка. Функціює, як правило, за місцем роботи споживачів, у навчальних закладах, військових підрозділах, лікуваль­них та оздоровчих закладах, відділеннях лікарень, закладах соціальної підтримки малозабезпечених верств населення тощо. В їдальнях можуть функціювати зали оздоровчої, лікувальної та лікувально-профілактичної призначеності. В якості спеціалізованих їдалень розрізняють дієтичні їдальні

(ДСТУ 3862)

 

3.24 буфет

Заклад РГ із обмеженим асортиментом готових страв і напоїв, розміщений у спеціально об­ладнаному приміщенні, де їжу споживають, як правило, стоячи чи продають на винос (ДСТУ 3862)

 

3.25  фабрика-заготівельня

Заклад РГ, призначений для механізованого виробництва власної продукції та централізова­ного забезпечування нею інших закладів РГ та об'єктів роздрібної торгівлі

 

3.26  фабрика-кухня

Заклад РГ, призначений централізовано готувати і постачати готову до споживання їжу в різні місця

 

3.27 домова кухня

Заклад РГ, призначений виготовляти продукцію власного виробництва і продавати її домашнім господарствам.

Примітка. Приймає від споживачів замовлення на кулінарну продукцію, булочні і борошняні кондитерські вироби, організує консультації з питань готування їжі, може організувати споживання їжі на місці

 

3.28  ресторан за спеціальними замовленнями (catering)

Заклад РГ, призначений готувати і постачати готову їжу та організовувати обслуговування спо­живачів в інших місцях за спеціальними замовленнями.

Примітка. Такі заклади можуть обслуговувати банкети, фірмові прийоми, ділові зустрічі, весілля та інші свята у залах, офісах, на природі, під тентами тощо.

 

4 КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

Класифікація закладів РГ базується на комплексі вимог до:

— асортименту продукції;

— рівня обслуговування і надаваних послуг.

Заклади ресторанного господарства поділяють на такі групи:

 

4.1  Продаж їжі і напоїв, як правило, призначених для споживання на місці з показуван­ням розважальних вистав або без них

Ця група охоплює:

4.1.1  ресторан

4.1.1.1 ресторан-бар

4.1.2 кафе

4.1.2.1  кав'ярню

4.1.2.2  кафе-бар

4.1.2.3 кафе-пекарню

4.1.2.4 чайний салон

4.1.3 кафетерій

4.1.4 закусочну; шинок

 

4.2  Продаж напоїв і страв до них, як правило, призначених для споживання на місці, з показуванням розважальних вистав або без них

Ця група охоплює:

4.2.1 бар

4.2.1.1  нічний клуб

4.2.1.2 пивну залу

 

4.3 Продаж їжі і напоїв для споживачів, об'єднаних за професійними ознаками

Ця група охоплює:

4.3.1  їдальню

4.3.2 буфет

 

4.4 Постачання їжі, приготованої централізовано, для споживання в інших місцях

Ця група охоплює:

4.4.1  фабрику-заготівельню

4.4.2  фабрику-кухню

4.4.3  домову кухню

4.4.4 ресторан за спеціальними замовленнями (catering).

 

5  ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

 

5.1  Вимоги до закладів РГ визначають відповідно до таких основних характеристик:

— місце розташування закладу і стан прилеглої території;

— вид, тип та особливості будівлі;

— комфортність, зовнішній і внутрішній дизайн приміщення;

—  рівень оснащеності закладів устаткованням, меблями, посудом, столовими приборами, столовою білизною;

— процес обслуговування;

— асортимент продукції та вимоги до оформлення меню, прейскуранту і карти вин;

— освітньо-кваліфікаційний рівень персоналу;

— номенклатура додаткових послуг.

5.2 У всіх закладах РГ має бути передбачено відповідність вимогам щодо безпеки життя і здо­ров'я споживачів, згідно з [1], [2] та ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.1.005, ГОСТ 12.1.010 та ГОСТ 12.1.019.

5.3 У всіх закладах РГ має бути передбачено надання змоги інвалідам пересуватися у візках.

5.4  Відповідно до свого типу у закладах РГ   має бути передбачено наявність необхід­них виробничих, торговельних та побутових приміщень згідно з СанПиН  № 42-123-4117, СанПиН № 42-123-5777, ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.1.005, ГОСТ 12.1.019 та ГОСТ 17.2.3.02.

5.5  Відповідно до типу в закладах РГ має бути передбачено наявність необхідного устатко-вання для готування та продажу їжі згідно з Рекомендованими нормами [3].

5.6  Склад і площі приміщень закладів РГ передбачено привести у відповідність із вимогами, передбаченими ДБН В.2.2-9; ДБН В.2.2-3.

5.7 Відповідно до типу і класу закладу РГ має бути передбачено наявність достатньої кількості столового посуду, приборів та столової білизни згідно з СанПиН № 42-123-5777.

5.8 Професійно-кваліфікаційний склад працівників виробництва і обслуговувального персона­лу має забезпечувати виконання вимог згідно з Довідником [4].

5.9 Інформацію про тип і клас закладу, належність, режим його роботи треба розміщувати на фасаді приміщення.

 

6 ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРНО-ФУНКЦІЙНИХ ПАРАМЕТРІВ ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА РІЗНИХ ТИПІВ І КЛАСІВ

 

6.1  Рекомендовані відмінні вимоги до закладів РГ основних типів наведено в таблиці 1.

 

6.2  Номенклатуру додаткових послуг, що їх надають заклади РГ, подано в таблиці 2.

 

6.3 Вимоги щодо складу приміщень для споживачів у закладах РГ основних типів і класів по­дано у додатку А.

 

6.4 Вимоги щодо норми мінімальної площі на одне місце в залі у деяких закладах РГ подано в додатку Б.

 

6.5 Різновиди закладів РГ, що представлено у Міжнародному стандарті галузевої класифікації видів економічної діяльності (ISIC) ООН (код 5520) [5], подано в додатку В.        

 

 


Таблиця 1 — Рекомендовані відмінні вимоги до закладів ресторанного господарства основних типів і класів

 

 

 

 

 

 

 

 

Показники, що характеризують заклади ресторанного господарства

Тип закладу РГ

Ресторан

Бар

Кафе

Кафе­терій

Заку­сочна

їдаль­ня

Буфет

люкс

вищий

пер­ший

люкс

вищий

пер­ший

1 Місце розташування закладу і стану прилеглої території:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

самостійна будівля або будівля, яка вхо­дить до складу торговельного центру, готелю тощо, побудована чи реконст­руйована за індивідуальним проектом

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

будівля побудована чи реконструйована за повторним або типовим проектом

 

 

X

 

X

X

X

X

X

X

 

під'їздні шляхи, підходи до входу в зак­лад зручні, забезпечені довідково-інфор­маційними покажчиками, вся прилегла територія впорядкована, декоративно оформлена, озеленена, добре обладна­на, ввечері штучно освітлена1

X

X

X

X

X

 

X

 

 

 

 

крита охоронна стоянка для легкових автомобілів відвідувачів із зоною обслу­говування поряд із закладом

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

стоянка для легкових автомобілів відві­дувачів із зоною обслуговування розта­шована поряд із закладом

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

паркування легкових автомобілів відві­дувачів поряд із закладом

 

 

X

 

 

X

X

 

X

X

 

можливості для паркування автомобілів на незначній відстані від закладу

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

2 Вид, тип та особливості будівлі:

капітальна будівля

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

капітальна або некапітальна будівля

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

будівля має унікальне сучасне або ори­гінальне архітектурно-планувальне рі­шення

X

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

3 Комфортність внутрішнього і зов­нішнього дизайну приміщень:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

над входом вивіска з оригінальними де­коративними елементами оформлення, з емблемою закладу, вказівкою типу і назви закладу

X

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

центральний вхід забезпечує одночас­ний рух зустрічних потоків відвідувачів і має повітряно-тепловий захист

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показники, що характеризують заклади ресторанного господарства

Тип закладу РГ

Ресторан

Бар

Кафе

Кафе­терій

Заку­сочна

їдаль­ня

Буфет

люкс

вищий

пер­ший

люкс

вищий

пер­ший

кондиціювання повітря з автоматичним

X

X

 

X

X

 

X

 

 

 

 

підтримуванням оптимальних режимів температури та вологості1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

системи вентилювання

 

 

X

 

 

X

X

X

X

X

X

архітектурно-художнє оформлення при­міщень закладу

X

X

X

X

X

X

X

 

X

X

 

унікальний внутрішній і зовнішній дизайн приміщення

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

високо функційні торговельні та вироб­ничі приміщення

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

створення зручностей і затишку на ос­нові виділення окремих зон за допомо­гою архітектурно-конструкторських і декоративних елементів інтер'єру

X

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

створення атмосфери, сприятливої для дозвілля і відпочинку за допомогою деко­ративного озеленення, художніх компози­цій, кольорової гами, освітлювання тощо

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

наявність естрадного і (або) танцюваль­ного майданчика

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

декоративне озеленення

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

4  Оснащеність закладу устаткованням, меблями, посудом, столовими прибо­рами, білизною:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

автоматизована система керування закладом

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

сучасне технологічне устатковання

X

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

меблі з вишуканим дизайном

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

меблі підвищеної комфортності, відпо­відають інтер’єру приміщень

X

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

меблі стандартні та зручні, відповідають інтер’єру приміщень

 

 

X

 

 

X

X

X

X

X

X

високоякісні столовий посуд і прибори

X

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

столова білизна (скатерки і серветки) виготовлена на замовлення

X

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

5 Процес обслуговування:

обслуговування офіціантами2

X

X

X

X

X

X

X

 

 

X

 

самообслуговування

 

 

X

 

 

X

X

X

X

X

X

накривання столів за попереднім замов­ленням3        

X

X

X

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Показники, що характеризують заклади       ресторанного господарства

 

Тип закладу РГ

Ресторан

Бар

Кафе

 

 

Кафе­терій

Заку­сочна

їдаль­ня

Буфет

люкс

 

вищий

 

пер-

ший

люкс

 

вищий

пер-

ший

чітке дотримування стильової єдності сервування столів

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

впровадження дисконтних, передоплат-них пластикових карт, Інтернет-технології

X

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

рівень сервісу:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«відмінний»

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

«вище доброго»

 

X

 

 

X

 

X

 

 

 

 

«добрий»

 

 

X

 

 

X

X

X

X

X

X

наявність живої музики

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

7 Асортимент продукції та вимог до

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оформлення меню, прейскуранту і

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

карти вин:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

асортимент широкий, різноманітний

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

асортимент обмежений, специфічний

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

меню і карта вин або меню і прейскурант художньо оформлені1

X

X

X

X

X

 

X

 

 

 

 

меню складено:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

українською та декількома іноземними мовами

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

українською та англійською мовами1

 

X

 

 

X

 

X

 

 

 

 

українською або українською і російсь­кою мовами

 

 

X

 

 

X

X

X

X

X

X

наявність карти вин4

X

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

8 Освітньо-кваліфікаційний рівень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

персоналу:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

досконале володіння правилами і техні­кою обслуговування

X

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

знання порядку розраховування за кре­дитними картками та іноземною валютою

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

знання і дотримування правил міжнарод­ного етикету, техніки і специфіки обслуго­вування іноземних споживачів, володіння кількома іноземними мовами в обсягах, не­обхідних для виконування своїх обов'язків

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

знання особливостей технології готуван­ня, оформлювання та подавання націо­нальних, фірмових і замовних страв іно­земних кухонь

X

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

1 У тих закладах РГ типу «кафе», де використовують метод обслуговування офіціантами.

2 Обслуговувати офіціантами можна у закладах РГ типу «їдальня» для офіцерського складу збройних сил, профе­сорсько-викладацьких колективів у вищих навчальних закладах тощо.

3 У тих ресторанах першого класу і кафе, де використовують метод обслуговування офіціантами.

4 У закладах РГ, що продають і організують споживання алкогольних напоїв.

 

 


Таблиця 2 — Номенклатура додаткових послуг, які надають заклади ресторанного господарства

 

Додаткові послуги

 

Тип закладу РГ

Ресторан

Бар

Кафе

Кафетерій

Закусочна

їдальня

Буфет

Бронювання місць

X

X

X

 

 

 

 

Банкомати

X

X

 

 

 

 

 

Пункти обміну валют

X

X

 

 

 

 

 

Розраховування за кредитними картками

X

X

 

 

 

 

 

Дисконтні картки

X

X

 

 

 

 

 

Міські телефони-автомати

X

X

X

X

X

X

 

Міжміські телефони-автомати

X

X

 

 

 

 

 

Супутникове телебачення

X

X

X

 

 

 

 

Інтернет

X

X

X

 

 

 

 

Факс

X

 

 

 

 

 

 

Продаж сувенірів, преси, аудіокасет тощо

X

 

 

 

 

 

 

Продаж живих і штучних квітів

X

X

 

 

 

 

 

Комплектування і пакування сувенірів, квітів тощо

X

 

 

 

 

 

 

Виклик таксі і (або) транспортні послуги закладу (автопостачання)

X

X

 

 

 

 

 

Чищення одягу

X

X

 

 

 

 

 

Дрібне лагодження одягу                             :

X

 

 

 

 

 

 

Чищення взуття

X

X

 

 

 

 

 

Лагодження взуття

X

 

 

 

 

 

 

Камера схову

X

 

 

 

 

 

 

Сейф

X

X

 

 

 

 

 

Медичні послуги (медичний пункт)

X

X

 

 

 

X

 

Фотопослуги

X

 

 

 

 

 

 

Ігрові автомати, азартні ігри

X

X

 

 

 

 

 

Більярд, дартс, боулінг, міні-гольф тощо

X

X

X

 

 

 

 

Організування видовищ

X

X

 

 

 

 

 

Дискотека

X

X

X

 

 

 

 

Музика

X

X

X

 

X

X

X

Доглядання дітей

X

 

X

 

 

 

 

Доглядання домашніх тварин

X

 

 

 

 

"

 

Обслуговування в автомобілях

X

 

X

 

X

 

 

Організування проведення конференцій, семі­нарів тощо (конференц-зал)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаткові послуги

Тип закладу РГ

Ресторан

Бар

Кафе

Кафетерій

Закусочна

їдальня

Буфет

Організування бізнес-ланчів

X

 

X

 

 

 

 

Постачання їжі, напоїв з обслуговуванням

X

X

X

 

 

 

 

Організування бенкетів

X

 

X

 

X

X

 

Продаж продукції на винос

X

X

X

X

X

X

X

Організування відкритого майданчика для

харчування

X

 

X

 

X

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 


ДОДАТОК А

(обов'язковий)

 

Таблиця А.1 ·— Вимоги до складу приміщень для споживачів у закладах ресторанного господарства основних типів і класів

 

 

Приміщення для споживачів

Типи закладів РГ

Ресторан

Бар

Кафе

їдальня

Закусочна, кафетерій

Клас

люкс

вищий

перший

люкс

вищий

перший

Вестибюль

О

О

О

О

О

НО

но *

О

НО

Гардероб

О

О

но

О

но

но

но *

но

но

Облаштоване місце для зберігання верхнього одягу

О

О

О

О

О

О

Зала

О

О

О

О

О

О

О

О

О

Банкетна зала

О

но

но

но

но

Чоловіча туалетна кімната з примі­щенням для миття рук

О

О

О

О

О

но

но*

О

но

Жіноча туалетна кімната з примі­щенням для миття рук

О

О

О

О

о

но

но*

О

но

Туалетна кімната з приміщенням для миття рук

 —

О

О

О

Примітка:

О    - наявність приміщення — обов'язкова;

НО - наявність приміщення — не обов'язкова;

—   - згідно з нормами наявність приміщення не передбачена у закладі РГ даного типу і класу, але не заборонена;

*     - у закладах РГ типу «кафе», де застосовано метод обслуговування офіціантами, наявність приміщення обов'язкова.

 

У закладах РГ інших типів незалежно від місткості наявність туалетів обов'язкова.

У закладах РГ, місткістю до 50 місць, можлива наявність в одному приміщенні чоловічого і жіночого туалетів. У разі дотримання санітарно-гігієнічних норм дозволено користуватися туале­том персоналові і споживачам.

 


ДОДАТОК Б

(обов'язковий)

 

Таблиця Б.1 — Вимоги щодо норми мінімальної площі на одне місце в залі у деяких закладах ресторанного господарства при навчальних закладах

Тип закладу РГ

Площа на одне місце не менше, м2

1 їдальні загальноосвітніх навчальних закладів

2 їдальні професійних навчальних закладів

3 їдальні вищих навчальних закладів

4 Спеціалізовані заклади швидкого обслуговування, буфети

1,0

1,3

1,6

1,2

 

 


ДОДАТОК В

(довідковий)

 

Подані нижче різновиди закладів РГ представлено у Міжнародному стандарті галузевої кла­сифікації видів економічної діяльності (ISIC) ООН [5] (код 5520) і окремо не визначено вище:

В.1  ресторан на замовлення (carry-outrestaurants)

Різновид ресторану, що в якості основної послуги пропонує продаж виробленої ним продукції на винос.

Примітка. У ресторанах на замовлення передбачено постачання їжі в інші місця

В.2  ресторан-їдальня (commissaryrestaurants)

Різновид ресторану, що організує харчування працівників в організаціях

В.3  вагон-ресторан

Різновид ресторану, що організує харчування споживачів послуг залізничних компаній та інших організацій пасажирського транспорту

В.4 пивні садки (brasseries; beer gardens)

Різновид бару, що продає і організує споживання різноманітного асортименту пива і має озе­ленену торговельну залу

В.5 пивна (pub)

Різновид бару, що продає і організує споживання алкогольних або безалкогольних напоїв.

Примітка. Як правило, основним напоєм у пивній є пиво

В.6 пивоварний бар (brewpub)

Різновид бару, у якому варять, продають і організують споживання пива на місці

В.7 бар-закусочна (snackbar)

Різновид бару із спеціалізацією за асортиментом на закусках та сендвічах (закритих бутербродах)

В.8 бар (ресторан) напоїв за спеціальними замовленнями (bartending)

Різновид бару (ресторану) за спеціальними замовленнями, в обслуговуванні якого задіяні бармени, що організують споживання напоїв

В.9 бістро (bistrot; eatingplaces)

Різновид закладу РГ швидкого обслуговування, що продає і організує споживання їжі і (або) напоїв

В.10 таверна

Різновид кафе з асортиментом страв інших країн, відмінною ознакою якого є широкий асор­тимент алкогольних напоїв.

 


ДОДАТОК Г

(довідковий)

 

БІБЛІОГРАФІЯ

1  Постанова Кабінету Міністрів України від 08.02.95 р. №108 «Порядок заняття торговельною діяльністю і правила торговельного обслуговування населення».

2  Наказ МЗЕЗторгу України від 24.07.2002 р. № 219 «Про затвердження Правил роботи зак­ладів (підприємств) громадського харчування».

3 Наказ Мінекономіки від 03.01.2003 р. № 2 «Рекомендовані норми технічного оснащення зак­ладів громадського харчування».

4  Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65. Торгівля та гро­мадське харчування. К., 1999, — 162 с.

5  ISIC Rev.З code 5520 Restaurants, bars and canteens (Міжнародний стандарт галузевої кла­сифікації видів економічної діяльності (ISIC) ООН.

 

Ключові слова: ресторанне господарство, класифікація, заклад ресторанного господарства, ресторан, бар, кафе, їдальня, закусочна, кафетерій, буфет.